2%, ktoré pre nás znamenajú veľa 

Budeme vďační, keď nám venujete 2% zo svojich daní.

Potvrdenie o zaplatení dane 

Vyhlásenie 


Ďakujeme vopred za ľubovoľnú čiastku.

Finančné prostriedky budú použité výlučne za účelom skvalitňovania výcviku v rámci klubu.