Náš tím

Jana Guothová

predsedkyňa klubu, výcvikárka


Marián Ďurka

hlavný výcvikár, figurant

Jaroslav Bacigal

výcvikár pre pachové práce