2%, ktoré pre nás znamenajú veľa 

Budeme vďační, keď nám venujete 2% zo svojich daní.

Dokumenty <Potvrdenie o zaplatení dane> a <Vyhlásenie> nájdete na www.dvepercenta.sk
Dokumenty sú predpripravené pre KKSI a stačí ich stiahnuť.


Ďakujeme vopred za ľubovoľnú čiastku.

Finančné prostriedky budú použité výlučne za účelom skvalitňovania výcviku v rámci klubu.