Cenník kurzov

Prvá hodina je zadarmo, aby ste mali možnosť zistiť, či sa Vám u nás bude páčiť.

3 mesačný kurz (26 lekcií)

2 dni v týždni, streda a nedeľa 

130€

5 mesačný kurz (21 lekcií)

1 deň v týždni, streda alebo nedeľa

130€

6 mesačný kurz (52 lekcií)

2 dni v týždni, streda a nedeľa 

240€

9 mesačný kurz

340€

12 mesačný kurz

430€

Jednotlivý vstup

Kurzová lekcia bez zaplatenia dlhodobého kurzu

12€

Náhrady
Nárok na náhradnú lekciu vzniká všetkým účastníkom kurzov počas celého zaplateného obdobia kurzu,
pri splnení aspoň jednej z podmienok:

  • v prípade ochorenia psa alebo hárania, ktoré bolo nahlásené minimálne 1 deň pred konaním lekcie.
    V prípade ochorenia môže klub požadovať potvrdenie o ochorení psa vystavené veterinárnym lekárom .
  • účastníkom 3,6 a 12 mesačných kurzov v prípade zrušenia lekcie klubom
  • účastníkom 5 mesačných kurzov v prípade, že klub zruší obidve lekcie v tom istom kalendárnom týždni


Bankový účet

IBAN:    SK13 1100 0000 0026 2903 0943

Banka:  Tatra banka, a.s, 

SWIFT:  TATRSKBX