História

 • Prvá stránka našej kroniky. 
  Tu sa dočítate sa o počiatkoch klubu, ktorý pôvodne vznikol ako základná organizácia dnes už neexistujúceho Zväzarmu (pre mladšiu generáciu - zväz pre spoluprácu s armádou, ktorý zastrešoval branné športy) pri dnes už neexistujúcom CHZJD, prežil všetky revolučné zmeny a opäť si získava svoje miesto pod slnkom.

  V roku 1984 sa partia zanietených kynológov rozhodla zameniť provizórium na vtedajšom zväzarmovskom letisku Vajnory (pri modelároch) za stály cvičák, so všetkým čo k tomu patrí. Po období vybavovania a zháňania na príslušných miestach sa rozhodlo, že strechou nad hlavou nám bude ZO Zväzarmu pri CHZJD.

  Ako to celé začalo ? Kam vlastne siahajú korene Kynologického klubu Staré Ihrisko?

 • 1994 - 2002
  Tieto roky sa na cvičáku niesli v znamení postupného úpadku, od intenzívneho výcviku služobných a pracovných plemien psov až po jednoduchý výcvik spoločenských plemien.

  V r. 1994 sme boli ešte ako bývala zväzarmovská organizácia. členmi ZŠK a pravidelne bol výcvik a skúšky robené či už podľa NSP, alebo IPO. Psovodov chtivých pracovať so psom bolo také množstvo, že museli byť vytvorené 4 výcvikové dni do týždňa. Kedže náš cvičák je na IPO rozmerovo malý, tak ešte z čias komunizmu vládli dobré vzťahy s majiteľmi neďalekého štadióna a mohli sme IPO robiť tam...

  Ale zmeny po roku 1989 poznamenali dokonca i náš cvičák, štadión zmenil majiteľa, ďalšie vhodné priestory sme už nenašli a tak sa skušky podľa medzinárodného skušobného poriadku prestali u nas vykonávať. Tieto zmeny sa odzrkadlili aj na činnosti nášho cvičáku, a to z toho dôvodu, že ľudia nemali ani čas a ani chuť chodiť cvičiť so psom.

  Od r. 97 neboli na cvičáku žiadne skúšky a čím ďalej chodilo cvičit menej psov. Na cvičáku zostala malá "skalná" skupina ľudí ako ako boli Nemčanská, Guothová, Strašík, Novák, Ďurka, Dokúpil, ktorá držala cvičák nad vodou. S prelomom tisícročí sa to začalo opäť meniť k lepšiemu. Prichádzali noví a noví členovia s chuťou pracovať so psom. V roku 2001 sme prenajali časť cvičáku Agility klubu. V roku 2003 sa našťastie vrátili starí, prapôvodní členovia, okrem nich pribudlo veľa nových, mladých nadšencov psovodov a tak sa činnosť kynologického klubu opätovne po rokoch rozbehla....

 • 2003 - 2008
  Túto časť dejín cvičáku na Starom Ihrisku som si nazval rokom prebúdzania z viacerých dôvodov.

  Mám totiž pocit, že práve tento rok bol prelomovým. Pôvodne zväzarmovský cvičák bol útočiskom dvoch samostatných skupín - športových kynológov a "agiliťákov". Obe skupiny išli určité obdobie spoločnou cestou, ale práve v tento rok Agility Klub Ister z cvičáku odišiel. Pred tými čo zostali tak vyvstala otázka ako ďalej, keďže záujemcov o športový výcvik bolo stále dosť a vedúcim výcviku nechýbala chuť pokračovať.

  Druhým momentom bol návrat stratených synov. Cvičák začal pravidelne navštevovať so svojím šteňaťom Paľo, jeden zo zakladateľov pôvodného zväzarmovského cvičáku. S výcvikom opäť začal pomáhať Majko, ktorý sa ujal úlohy figuranta. Postupne sa okolo pôvodnej zostavy vytvorila široká skupina ľudí, ktorých spájala chuť ísť ďalej.

  No a posledným, tretím impulzom bola potreba právneho vysporiadania po odchode agility klubu.
  Cvičákové debaty tak logicky vyústili do rozhodnutia založiť nový kynologický klub. Zároveň padlo rozhodnutie využiť zákonom danú možnosť a dať klubu podobu občianskeho združenia. Ďalšie kroky logicky nasledovali. Ľubo pripravil návrh stanov, Jany spolu so Štefkou dopracovali, valné zhromaždenie budúcich členov ustanovilo Prípravný výbor a poverilo ho podaním žiadosti podľa zákona. A tak sme končili rok 2003 už ako sformovaný klub v očakávaní oficiálneho oznámenia o registrácii.

 • Samozrejme to nebol len rok papierovania. Naopak, výcvik bežal ako po iné roky pričom počet psovodov vo výcviku ďalej rástol. Stihli sme brigádu i výjazdy za hranice cvičáku. Vyvrcholením klubového života bol začiatkom decembra "Mikulášsky guláš" s bohatou účasťou.

 • 2009 
  Po výpovedi z prenájmu pôvodného miesta sme prežili obdobie roka a pol v provizórnych priestoroch na bývalom letisku vo Vajnoroch. Napriek provizóriu sa nám podarilo udržať úroveň výcviku. Po získaní nových priestorov pokračovalo budovanie nového cvičáku ktorého využívanie by malo nastať koncom roka 2009.

  Samozrejme, že ani pri budovaní KK sa nezabudlo na to hlavné t.j. našich psov a výcvik. Členovia aktívne pracovali a dosahovali úspechy, či už v podobe zložených skúšok a úspešne absolvovaných pretekov podľa NSP, alebo IPO. Členovia klubu sa zúčastňovali rôznych podujatí, kde prezentovali športovú kynológiu verejnosti. Napríklad pravidelne organizovali ukážky kynológie v rámci zväzarmovských dní na letisku vo Vajnoroch. Klub tiež úzko spolupracoval s Chovateľským klubom Briardov, kde spoločnými silami organizoval bonitácie a výcvikové tábory s celofederálnym rozsahom. Vrcholom organizačnej práce bolo zorganizovanie viacdenných Majstrovstiev Slovenska mládeže v športovej kynológii, kde sa zúčastnilo niekoľko desiatok súťažiacich.

 • 2010
  Po presťahovaní hlavného stanu t.j. zachovalej maringotky, a príslušenstva na súčasné miesto nastali roky aktívneho budovania a zvelaďovania areálu. Postupne sa v akcii Z (rozumej zadarmo) oplotil a vybudoval areál. Aby sme to mali kde osláviť tak sme postavili aj klubovňu. Pre poďakovanie pamätníkom ktorí v uvedenom období priložili ruku k dielu uvádzame aspoň niektoré mená: Ďurišin, Čerman, Pilný, Tatarko, Zeman, Hájek, Mikšíková, Nemčanská, N. Hájková, Tamáši, Novák. Dúfam, že sme na nikoho nezabudli.

  V rokoch spoločenských premien viacerí členovia postupne viac venovali iným aktivitám a roztrúsili sa postupne do sveta. Našťastie ich miesta postupne obsadili ďalší nadšenci (alebo to je diagnóza ?), ktorí previedli KK postupne do súčasnosti. Dôkazom ich správnej práce a schopností je to, že teraz môžete čítať tieto riadky. Keď sme úvodom poďakovali zakladateľom tak aj im patrí poďakovanie a uznanie : Hájek, Nemčanská, Guothová, Beckovská

 • 2010 - Nový začiatok
  Nové priestory pre cvičák sa nám podarilo získať prenájmom niekoľkých parciel neďaleko Šúrskeho kanála. Pôvodne orná pôda, dlhodobo nevyužívaná na svoj účel vyžadovala radikálnu úpravu terénu. Aby bolo vôbec možné priviesť sem ľudí a začať s výcvikom bolo potrebné pozemok zrekultivovať, zabudovať závlahový systém, vysiať trávnik, nainštalovať osvetlenie, upraviť príjazd. Bolo to hektické obdobie. Stíhať sa museli tréningy dvakrát do týždňa v provizórnych podmienkach na letisku a súčasne sa "makalo" na nových priestoroch. Čas však potvrdil, že to stálo za to. Nový cvičák má niekoľko výhod: ostali sme v rovnakej lokalite - vo Vajnoroch, je dostupný priamo autom, svojou plochou presahuje potrebnú veľkosť na konanie oficiálnych kynologických akcií a okolitým hustým porastom je ukrytý pred nežiadúcimi návštevníkmi. Hoci podľa pôvodného plánu mal výcvik v nových priestoroch začať koncom roka 2009, termín sa posunul až na rok 2010, pretože bolo potrebné dopriať čas novému trávniku, aby sa poriadne zakorenil a vydržal prvý nápor kynologických nadšencov.Po presídlení do nových priestorov prišla zákonite na radu téma, ako a čo ďalej. Akým aktivitám sa bude klub venovať, akú formu výcviku ponúkne, na čo sa bude vo svojej činnosti zameriavať. Základnou aktivitou klubu zostali kurzy zamerané na výcvik základnej a rozšírenej poslušnosti vrátane socializácie šteniat. Svoj priestor dostala aj športová kynológia.

 • 2011 - Test životaschopnosti
  Ak bol rok 2010 hektickou prípravou a úspešným štartom, tak začiatok roka 2011 sme vítali s optimizmom a elánom presvedčení, že to najnáročnejšie obdobie máme už za sebou a ďalej už všetko pôjde podľa našich plánov a predstáv. Prišli však nečakané problémy. Z klubu odišli niektorí z jeho zakladajúcich členov Pavel Tamáši, Ingrid Tkáčová, Zuzana Tomašovičová a Timot Ješko, ktorým touto cestou chceme poďakovať za ich činnosť v klube.Klub sa tak hneď na začiatku svojej existencie v nových priestoroch dostal do zložitej personálnej, ekonomickej a aj finančnej situácie. Východiskom z tejto situácie bolo prijatie zásadných zmien;bol zvolený nový predseda klubu - predsedníčkou klubu sa stala Janka Guothová, bola tiež zvolená nová rada klubu, v zložení - Jana Guothová, Marián Ďurka a Jana Tamášiová. Boli prijatí noví členovia klubu, ktorí nahradili tých čo odišli a súčasne rozšírili našu členskú základňu o nových kynologických nadšencov. Čo však bolo najdôležitejšie klub bol nanovo zaregistrovaný ako dobrovoľná nezisková organizácia s novými stanovami klubu. Záver roka 2011 ukázal, že tieto zmeny boli správne a priniesli ešte v tomto roku svoje pozitíva. Klub vydržal, fungoval ďalej a začalo sa nám dariť. Zakúpili sme prvý kontajner na kynologické pomôcky, v rámci brigád sme spoločnými silami postavili kotce pre psov, v októbri sme zorganizovali prvé skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku BH a IPO.
   

 • 2012 - Vojak sa stará, vojak má
  V roku 2012 sme už fičali na plné obrátky. Cvičák získaval meno nielen medzi kynológmi, ale aj medzi širokou verejnosťou. Kurzistov pribúdalo, niektorí zostávali aj po tréningoch a pomáhali s prácami na cvičáku. Prijali sme ďalších členov do našich radov, zorganizovali niekoľko brigád zameraných na vyčistenie okolia, úpravu prístupu na cvičák a parkovacej plochy, zorganizovali sme prvú spoločnúgrilovačku. V máji a v októbri sa u nás konali skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku- BH a IPO. Nadviazali sme kontakty s obecným úradom vo Vajnoroch a v rámci "Dňa poľovníkov" sme odprezentovali našu činnosť krátkymi ukážkami z kynologického výcviku. Po rokoch sme opäťzorganizovali letný výcvikový tábor v Rajeckej doline. Mnohí naši členovia sa zúčastnili rôznych výstav.

 • 2013 - Kruh sa uzatvára, zase sa budeme musieť sťahovať
  V duchu motta na novej webovej stránke klubu: "neexistujú zlí psi, existujú len zlí psovodi", sme pokračovali v našej činnosti aj v roku 2013. Že sme to vzali za správny koniec potvrdzujú nielen mnohí absolventi kurzov, ktorí sa k nám opätovne vracajú, ale tiež záujem kynologických kapacít o tréningy na našom cvičáku. V tomto roku sme u nás zorganizovali niekoľko tréningov s Jardom Lábikom, jedným z najlepších českých figurantov. Na jeho tréningy prišli slovenskí, ale i zahraniční psovodi a dokonca aj samotná špička maďarskej reprezentácie. Prikúpili sme ďalší kontajner, z ktorého plánujeme urobiť klubovňu. Podarilo sa nám zbaviť sa večného blata na vjazde na cvičák a spevniť podklad aj v priestore určenom na parkovanie. V lete sme opäť prispeli našimi ukážkami na "Dni poľovníkov vo Vajnoroch" a v októbri sme zorganizovali skúšky BH a IPO. Vo februári sme zorganizovali prvý zimný výcvikový tábor v Závadke nad Hronom a v lete opäť letný výcvikový tábor, tentoraz v Jasenskej doline. Na koncoročnej výročnej členskej schôdzi sme prijali nových členov, z ktorých niektorí po absolvovaní školenia rozšíria rady našich výcvikárov. Činnosť klubu chceme v budúcom roku rožšíriť aj na pachové práce, na ktoré budeme mať osobitného výcvikára. Celý náš entuziazmus a nadšenie, ale aj plány do budúcnosti skomplikovala správa o plánovanej výstavbe diaľničného obchvatu Bratislavy, ktorý bude viesť presne stredom nášho cvičáku. A tak sa po tých niekoľkých pohodových a úspešných rokoch, história opakuje a my sa ocitáme opäť na začiatku - pri hľadaní nových priestorov pre náš cvičák.