GDPR alebo ochrana osobných údajov po novom 

Ochrana osobných údajov sa spolu s rozvojom elektronizácie stala neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Občianske združenie Kynologický klub Staré ihrisko, o.z., sídlo: Narcisová 40, Bratislava, spracúva osobné údaje v nevyhnutnej forme, minimalizuje ich v čo najvyššej možnej miere a snaží sa v čo najväčšej možnej miere chrániť Vaše osobné údaje. Podrobnosti spracúvania osobných údajov nájdete v záložkách podľa účelu spracúvania jednotlivých údajov.

IS- Výcvik 

IS - Skúšky/výstavy

IS - Tábory

IS - Fotografie