Členovia klubu

Mená a kontakty

Marian Ďurka

0903 923203
majo.dond@gmail.com 


Vierka Kocúrová a Chiko   

0903 267297
viera.kocurova@gmail.com

Jana Guothová a Perry

0905 594176
ja.chakky@gmail.com

Majka Krčmárová a Rocky

0908 428507
maria@alta.sk

Ivana Pucherová a Aris

0908 526019
pucherova@gmail.com

Zuzana Iždinská a Selly

0903 466538
izdinska.zuzana@slposta.sk

Vladimír Oulehla a Kyra

0905 194971
sewerkah@gmail.com

Jaroslav Bacigal a Jasmine

0905 700968
jaroslav.bacigal@gmail.com 

Branislav Lenčo  a Eben

0905 346411 

branislav.lenco@zoznam.sk 

Alena Ferenczyová a Atrey

0905 509401

 alena.ferenczyova@gmail.com 

Jana Fašungová a Keysi

0908 714882
jf0080@gmail.com

Štefan Fajnor a Goro

0907 777569

s.fajnor82@gmail.com

Marian Lukáč a Jantar

0905 740367
marian.lukac.sk@gmail.com

Ivan Škultéty a Cedrik

0905 574538
vskultetyova@upcmail.sk

Jana Tamašiová a Ayssi

0905 495662
ashari88@gmail.com

Tibor Varga a Alvin

0918 899659
tiborvarga4@gmail.com

Richard Thomes a Erwin

0948 292684

richard_thomes@hotmail.com


Zoznam mailov

ja.chakky@gmail.com; majo.dond@gmail.com; jaroslav.bacigal@gmail.commarian.lukac@gmail.com; maria@alta.sk; viera.kocurova@gmail.com; jf0080@gmail.com; tiborvarga4@gmail.com; ashari88@gmail.com; vskultetyova@upcmail.sk; pucherova@gmail.com; sewerkah@gmail.com; izdinska.zuzana@slposta.sk; s.fajnor82@gmail.com; alena.ferenczyova@gmail.com; branislav.lenco@zoznam.sk; vladolednar@gmail.com; richard_thomes@hotmail.com;