Potvrdenie prihlášky na pretek

Vaša prihláška na skúšku bola úspešne odoslaná.

Ak ste uviedli všetky potrebné údaje, treba sa dostaviť v deň skúšky na registráciu.

Kontaktovať Vás budeme len v prípade neúplnosti údajov alebo organizačných zmien na Vami uvedenom telefónnom čísle alebo emaily.  

Detailné organizačné pokyny budú zverejnené na klubovej webstránke. 

Za vykonanie skúšky sa platí v deň vykonania skúšky po registrácii. 


Tešíme sa na Vašu účasť a želáme veľa úspechov na skúške.