Prihláška na skúšku IGP

Dátum: 08.04.2017
Zraz / Registrácia: 08:00 
Miesto zrazu: cvičák KKSI (všetci)
Štartovné: 25 EUR (občerstvenie v cene štartovného)

Miesto konania: cvičák KKSI 

Rozhodca: p. Miloš Bočkai

Nezabudnite:

  • očkovací preukaz s vyznačeným platným očkovaním
  • preukaz pôvodu psa 
  • v prípade akejkoľvek inej skúšky ako IPO BH-VT, prineste doklad o vykonanej skúške IPO BH-VT

Prihlášku zašlite len v prípade reálneho záujmu o skúšku a uvádzajte len skutočné údaje!

Ak uvediete nesprávne údaje (napr. číslo chipu) nemusíte byť pripustený na skúšku! 

Zoznam prihlásených