Prihláška na skúšku podľa NSP

Dátum: 11.11.2017

Zraz / Registrácia: 08:00 
Miesto zrazu: cvičák KKSI (všetci)
Štartovné: 25 EUR (občerstvenie v cene štartovného)

Miesto konania: cvičák KKSI

Rozhodca: p. Štefan Pongrácz

Nezabudnite:

  • očkovací preukaz s vyznačeným platným očkovaním
  • preukaz pôvodu psa

Prihláška na skúšku je záväzná s povinnosťou zaplatiť štartovné,
preto prihlášku zasielajte len v prípade reálneho záujmu o skúšku  !

Ak uvediete nesprávne údaje (napr. číslo chipu) nemusíte byť pripustený na skúšku!