Letný výcvikový tábor KKSI 2015 
"Kunovská priehrada"

Návrh zorganizovať výcvikový tábor padol na výročnej členskej schôdzi v decembri 2014. Po rokoch úspešného fungovania nášho klubu v nových priestoroch vo Vajnoroch, sme sa rozhodli, že skúsime obnoviť staré, dobré tradície výcvikových táborov, ktoré boli kedysi neodmysliteľnou súčasťou života kynológov v kluboch fungujúcich pod záštitou Zväzarmu. 

Termín - jún, ktorý vyhovoval väčšine bol dohodnutý už na členskej schôdzi. A tak začiatkom nového roka začalo hľadanie vhodného miesta, spĺňajúceho nároky na hromadné ubytovanie, avšak so zachovaním aspoň minimálneho súkromia, samozrejme so psami, s prijateľnými cenami a na pešo dostupnými terénmi na stopovanie, cvičenie poslušnosti, ale i na obrany. Kritéria boli jasné, hľadanie náročné. Vďaka našej Vierke Kocúrovej sa také miesto našlo. Nakoniec sme sa rozhodli pre Kunovskú priehradu, kde sme dostali k dispozícii celú chatu patriacu mestu Senica s možnosťou ubytovania v samostatných izbách spolu so psami, s veľkou spoločenskou miestnosťou a vhodnými trávnatými plochami na cvičenie v okolí a tiež stravovaním vo vedľajšej chate. Možnosť zúčastniť sa výcvikového tábora dostali nielen členovia nášho klubu, ale aj naši kurzisti a samozrejme rodinní príslušníci. Prihlásilo sa 23 ľudí so 16 psami, nakoniec nás však bolo celkom 25 ľudí a 18 psov. Stretli sme sa v stredu 24. 6. 2015 a rozišli sme sa v nedeľu 28. 6. 2015. A keďže výcvikový tábor je hlavne o výcviku, tak ten bol na programe každý deň, a ako by povedali profesionáli - trénovalo sa trojfázovo. Skoro ráno stopy s našim výcvikárom Jarom Bacigalom, ktorý sa so svojou sučkou Jasmínou (howavart) špecializuje na pachové práce ( za sebou majú úspešne zloženú skúšku FH 1). Poslušnosť sa cvičila vždy doobeda pod dohľadom našich renomovaných výcvikárov Janky Guothovej a Mariána Ďurku. Po obedňajšej pauze prišli na rad obrany opäť s Majom Ďurkom, ktorý je súčasne aj našim klubovým figurantom. Všetka česť našim výcvikárom za to ako to zvládli. Výcvikový tábor je skvelý v tom, že poskytuje ľudom priestor a čas venovať sa svojmu koníčku naplno. Poskytuje čas cvičiť, čas hodnotiť a čas diskutovať o veciach, ku ktorým sa mnohokrát na cvičáku nedostaneme. Aj preto sme sa rozhodli, že na začiatku tábora každý samostatne so svojim psom odcvičí rovnaké cviky poslušnosti, z ktorých sme urobili videozáznam. Jednotlivé videa sme potom premietali a spoločne vyhodnocovali. Takto mal každý možnosť vidieť na vlastné oči chyby, ktoré robí a vypočuť si rady, ako si s nimi poradiť. Na konci tábora sme všetko zopakovali a porovnali. Mnohokrát bolo vidieť evidentné zlepšenie. Výcvikový tábor však nie je len o výcviku, je aj o stretnutí ľudí, o spoločne strávených voľných chvíľach, ktoré preveria súdržnosť partie, schopnosť a ochotu prispôsobiť sa, akceptovať dohodnuté pravidlá, zvládnuť psov a situácie, ku ktorým normálne na cvičáku nedochádza. A keď sa to všetko podarí , tak v človeku ostane dobrý pocit, že sme dobrá partia, že si to chceme zopakovať, že to stálo za to, že náš klub je životaschopný a naše úsilie a čas, ktorý tomu venujeme prináša svoje výsledky. Že proste dobrá vec sa podarila. 

A na záver ešte krátke video z tréningov a pár fotiek z výcviku :-)