Vzhľadom na uvoľňovanie prijatých opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 oznamujeme začiatok výcvikov od 24. 5. 2020 (nedeľa) o 9,00 hodine.

Výcviky budú organizované v súlade s týmito opatreniami:

1. Pri vstupe do výcvikového priestoru bude k dispozícii dezinfekcia na ruky.

2. Medzi psovodmi a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre.

3. Psovodi aktívne vykonávajúci výcvik nie sú povinní pri výkone mať prekryté horné dýchacie cesty.

4. Pri socializácii psov odporúčame nasadiť si rúška.

5. Je zakázaný vstup účastníkov do kontajnerov a WC.

6. Do priestoru výcviku vstupujú psovodi so psami len na výcvik. Ostatní zostávajú mimo priestorov cvičiska.

7. Všetky osobné veci si psovodi nechávajú v autách vrátane misiek na napájanie.

8. Každý psovod si prinesie vlastné výcvikové pomôcky, pamlsky, hračky, obranárske pomôcky.

 VENUJTE NÁM 2% Z VAŠICH DANÍ


Váš darček pre nás, naše veľké poďakovanie pre Vás. Váš názor nás zaujíma

Navštevujete u nás kurz poslušnosti? Alebo ste tento náš kurz už absolvovali? 
Potešilo by nás, keby ste nám prezradili, nielen to, čo sa Vám u nás páčilo,
ale hlavne to, čo by ste zlepšili alebo čo sa Vám u nás prípadne nepáčilo.
Ak si nájdete si pár minút času, vyplňte prosím tento krátky anonymný  dotazník

Čo ponúkame?

Pre verejnosť organizujeme kurz základnej poslušnosti, zameraný na výchovu a výcvik psa s cieľom dosiahnuť čo najideálnejšie začlenenie psa do prostredia v ktorom žije - či už je to sídlisko v meste, rodinný dom v obci alebo dvor na samote. Napomáhame tiež rozvíjať pozitívny vzťah ľudí ku psom, a to aj u detí a mládeže. 

Ponúkame aj rozšírený kurz výcviku psov všetkých plemien aj krížencov, v prípade záujmu končiaci Skúškou ovládateľnosti psa, prípravu na skúšku podľa Národného skúšobného poriadku (NSP), Medzinárodného skúšobného poriadku (IGP) alebo Obedience (OB)

Po ukončení kurzov ponúkame tiež možnosť získané zručnosti opakovať, upevňovať, resp. rozširovať  v ďalších 3, 5, 6, 9, alebo 12 mesačných výcvikových cykloch.

Tréningy sa konajú v stredu o 17.30 hod. a nedeľu o 9.00 hod a trvajú približne 1 hodinu. Odporúčame však byť na mieste aspoň 10 minút pred začiatkom tréningu, kedy sa vykonáva socializácia psov. 

Odporúčame prísť v oblečení, ktoré sa môže zašpiniť, lebo pri hrách so psom alebo výcviku sa môže stať, že Vás pes zašpiní. 

Socializácia, ako nemenej dôležitá časť výchovy psa, sa vykonáva pred a aj po každej hodine tréningu.

Cvičisko sa nachádza v MČ Rača a je dostupné autom a aj MHD.

Na prvú výcvikovú hodinu si prineste

  • očkovací preukaz psíka
  • obojok
  • klasické voditko (nie flexi!)
  • obľúbené pamlsky psíka
  • obľúbenú hračku psíka
  • psa

a hlavne dobrú náladu.

Prvá hodina je zadarmo, aby ste mali možnosť zistiť, či sa Vám u nás bude páčiť. 

Každý pes má nárok len na 1 hodinu zadarmo, t.j. po prerušení kurzu nárok na ďalšiu "prvú hodinu zadarmo" nevzniká.

Nájdite spokojnosť so svojím psom