Archív textov

Zrušenie / Zmena výcviku

Dňa 19.11.2023 (nedeľa)
je výcvik z dôvodu nepriaznivého počasia / nespôsobilého terénu
zrušený.
Výcvik bude nahradený podľa pravidiel KKSI.
Ďakujeme za pochopenie. Vedenie KKSI.
 

V dňoch, DD.MM.20YY (streda) a DD.MM.20YY (nedeľa)
je výcvik z dôvodu klubového tábora
zrušený.
Výcvik bude nahradený podľa pravidiel KKSI
Ďakujeme za pochopenie. Vedenie KKSI

Brigáda

Dňa DD.MM.2019 (sobota) sa od 09:00 hod. bude konať brigáda na cvičáku. 
Čo budeme robiť? Čistiť burinu pri plote, natierať bránky, stĺpy, prekážky (vrátane dreva), ... 
Čo treba priniesť? Hrable, motyky, maliarske štetky, záhradné nožnice, kosáčiky, .,. 
...a hlavne dobrú náladu a pracovité ruky!!!

Občerstvenie bude zabezpečené!  
...a ak by sa k členom klubu chceli pridať aj kurzisti, radi ich medzi sebou privítame :-) 


Skúšky NSP

podľa Národného skúšobného poriadku

na našom cvičáku už DD.MM.2019

Prihláste sa, poďte si vyskúšať ako na tom ste a získajte skúšku práve u nás.

!!! Uzávierka prihlášok je DD.MM.2019 !!!

Skúšky IGP

podľa Medzinárodného skúšobného poriadku 

na našom cvičáku už DD.MM.2019

Prihláste sa, poďte si vyskúšať ako na tom ste a získajte skúšku práve u nás.

!!! Uzávierka prihlášok je DD.MM.2019 !!!

Kotercový kašeľ

Bolo nám ohlásené, že niekoľko psov z nášho cvičáku ochorelo na kotercový kašeľ. Keďže sa jedná o vysoko nákazlivé ochorenie, žiadame Vás, aby ste v prípade, že Váš pes vykazuje akékoľvek príznaky ochorenia na cvičák nechodili.

Z dôvodu ochrany zdravia psov sa preto 
RUŠÍ SOCIALIZÁCIA PRED A PO KURZE 
minimálne do DD.MM.20YY.

Vynechanie kurzovej hodiny z dôvodu ochorenia psa bude nahradené,
ak je okamžite nahlásené vedeniu klubu. 

Prihláška na tábor KKSI 20YY

Ako každý rok, aj v roku 20YY KKSI organizuje výcvikový tábor. Ak máte záujem, môžte sa už prihlásiť. Počet miest je obmedzený. Bližšie informácie Vám poskytneme kedykoľvek počas výcvikového kurzu.  


COVID 19 - opatrenia

Vzhľadom na uvoľňovanie prijatých opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 oznamujeme začiatok výcvikov od 24. 5. 2020 (nedeľa) o 9,00 hodine.

Výcviky budú organizované v lade s týmito opatreniami:

1. Pri vstupe do výcvikového priestoru bude k dispozícii dezinfekcia na ruky.

2. Medzi psovodmi a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre.

3. Psovodi aktívne vykonávajúci výcvik nie sú povinní pri výkone mať prekryté horné dýchacie cesty.

4. Pri socializácii psov odporúčame nasadiť si rúška.

5. Je zakázaný vstup účastníkov do kontajnerov a WC.

6. Do priestoru výcviku vstupujú psovodi so psami len na výcvik. Ostatní zostávajú mimo priestorov cvičiska.

7. Všetky osobné veci si psovodi nechávajú v autách vrátane misiek na napájanie.

8. Každý psovod si prinesie vlastné výcvikové pomôcky, pamlsky, hračky, obranárske pomôcky.

 Opatrenia Covid-19

Na základe nového opatrenia ÚVZ SR účinného od 15. 10. 2020 o usporadúvaní hromadných podujatí a následnej výzvy ZŠK SR sa RUŠIA spoločné výcviky psov až do odvolania. Výcviky budú nahradené podľa pravidiel KKSI. Ďakujeme za pochopenie. Vedenie KKSI

O pokračovaní výcvikov vás budeme včas informovať.

Pokračovanie vo výcvikoch

Oznam pre všetkých záujemcov o výcvik!

Od nedele 00. 00. 2021 pokračujeme v skupinových výcvikoch!

Kurzisti, ktorí už majú zaplatený výcvikový kurz z minulého roka, môžu pokračovať v kurze ďalej a bude im predĺžený o dobu, počas ktorej boli výcviky prerušené.

V prípade, ak niekto už nemá záujem pokračovať a zúčastňovať sa výcviku, bude mu na požiadanie vrátená alikvotná čiastka zaplateného kurzovného.

Ďakujeme za pochopenie, vedenie KKSI

VENUJTE NÁM 2% Z VAŠICH DANÍ

Váš darček pre nás, naše veľké poďakovanie pre Vás.